logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

Informacja dla Uczestników IV Edycji
środa, 20 lutego 2013

Informacja dla Uczestników o planowanym terminie składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem oraz harmonogramem finansowo-rzeczowym, a także wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego TUTAJ.