logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – EDYCJA I
piątek, 09 sierpnia 2013

Lista wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego po ocenie przez Komisję Oceny Wniosków dostępna TUTAJ.

 

Dniem ogłoszenia wyników prac Komisji Oceniającej Wnioski, jest dzień pojawienia się ich na stronie internetowej projektu, tj. 09.08.2013 rok. Zgodnie z zapisami w „Regulaminie prac Komisji Oceny Wniosków” (aktualizacja z dnia 01.07.2013r.) Pismo o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego powiano zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wyników z posiedzenia KOW.