logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

Osoby do komisji rekrutacyjnej
czwartek, 16 sierpnia 2012

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie POSZUKUJE OSÓB DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ w projekcie Z własną firmą ku przyszłości”

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od września do listopada 2012 roku dla IV edycji projektowych.

 

Wymagania dotyczące składanych ofert:

 

 • udokumentowana wiedza z zakresu prowadzenia i/lub promocji przedsiębiorczości,

 • doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych z PO KL, (mile widziane z działania 6.2)

 • znajomość ,,Ramowych wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2”,

 • dyspozycyjność (także w weekendy),

 • dobra organizacja pracy.

 

Zakres obowiązków:

 

 • ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych (uzupełnienie karty oceny formularzy rekrutacyjnych - minimum 5 zdań),

 • selekcja formularzy rekrutacyjnych, obiektywny wybór najlepszych pomysłów na własny biznes,

 • przygotowanie list rankingowych,

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami - ocena kandydatów na uczestnika projektu poprzez:

- weryfikacje predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej analizując następujące ich cechy: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność,

- sporządzenie pisemnej opinii na temat każdej z ww. cech (ogólnie minimum 1000 znaków),

- sporządzenie punktowej oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

CV, list motywacyjny oraz ofertę cenową należy składać (zgodnie z załącznikem):

 

 • osobiście na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie przy ulicy Janickiego 31 pokój 110,

 • drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kryterium wyboru:

50% - cena

50% - kwalifikacje

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2012r. do godziny 12:00

 

Szczegółowe informacje: mgr Anna Grużewska,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (91) 449 60 44.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu „Z własną firmą ku przyszłości”,

 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia  warunków realizacji zamówienia.

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

 

 

Załacznik:

1. wzór oferty cenowej

 

Projekt „Z własną firmą ku przyszłości” realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 „wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-042/11-00