logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

EKSPERCI do KOW poszukiwani
piątek, 22 lutego 2013

EKSPERTÓW biorących udział w pracach KOW w projekcie pt. „Z własną firmą ku przyszłości” (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej).


Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • min. roczne doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych z Działania 6.2 PO KL (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • doświadczenie w ocenie wniosków o wsparcie finansowe oraz podstawowe/przedłużone pomostowe (rozumiane dalej jako kwalifikacje);
 • znajomość ,,Ramowych wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2”;
 • rzetelność, obiektywizm;
 • dyspozycyjność (także w weekendy).Zakres obowiązków:

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 • selekcja oraz obiektywny wybór najlepszych pomysłów na własny biznes,
 • ocena biznesplanów obejmująca m.in. wykonywalność przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność itd. wraz z przypisaną im punktacją oraz uzasadnieniem dla przyznanej oceny (minimum 3 zdania w ramach każdej z części oceny),
 • ocena wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków oraz zgodnie z założeniami zawartymi w Ramowych wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2


Prosimy o składanie CV oraz oferty cenowej:

 • osobiście w Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, ul. Janickiego 31 pokój 110
 • drogą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2012 roku do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje:
mgr Anna Grużewska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (91) 449 60 44

Ofertę cenową należy skalkulować, jako oczekiwane wynagrodzenie za sprawdzenie 1-ego wniosku
w ramach posiedzenia KOW.

Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona oferta lub najkorzystniejsza oferta będzie zawierać cenę przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu „Z własną firmą ku przyszłości”,
po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.