logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

KONKURS na stanowisko Kierownika Projektu
piątek, 05 kwietnia 2013

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie OGŁASZA KONKURS na stanowisko Kierownika Projektu w projekcie ,,Z WŁASNĄ FIRMĄ KU PRZYSZŁOŚCI” (umowa o pracę na zastępstwo)

 

Realizowanego w ramach PO KL 2007-2013
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 1. Wymagania dotyczące stanowiska:
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, zarządzanie);
 3. Minimum roczne doświadczenie na powyższym/podobnym stanowisku pracy przy projektach realizowanych w ramach PO KL z działania 6.2;
 4. Znajomość następujących dokumentów:
 • Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.
 • Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim z dnia 11.04.2012 r.
 1. Umiejętność pracy w zespole;
 2. Organizacja pracy doradców;
 3. Planowanie spotkań projektowych, organizacyjno-informacyjnych;
 4. Doświadczenie w przeprowadzaniu wizyt monitorujących poprawność wydatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 6. Dyspozycyjność, elastyczne godziny pracy;
 7. Terminowość realizacji powierzonych zadań;
 8. Znajomość zasad konstruowania umów, ich aneksowania, oraz innych dokumentów na potrzeby projektu (protokoły wyboru, regulaminy, ankiety, zestawienia) zgodnie z zasadami PO KL dla działania 6.2;
 9. Znajomość procedur PZP oraz dokumentów wymaganych w ich przebiegu;
 10. Wiedza w zakresie pomocy publicznej (de minimis).


Do obowiązków Kierownika Projektu m. in. będzie należeć:
1. Podejmowanie decyzji dotyczących planowania.
2. Uczestnictwo w procedurach PZP.
3. Organizowanie i kontrola wykonywanych zadań.
4. Zatwierdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych i sprawozdań.
5. Utrzymywanie stałego kontaktu z WUP.
6. Organizowanie spotkań zespołu.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.05.2013 r.

Prosimy o składanie listu motywacyjnego, CV oraz oferty cenowej:

 • osobiście w Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, ul. Janickiego 31, pok. 110;
 • lub drogą elektroniczną na adres e –mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Ofertę cenową należy skalkulować, jako oczekiwany przedział wynagrodzenia jednomiesięcznego netto.

Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona oferta lub najkorzystniejsza oferta będzie zawierać cenę przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację zlecenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2013 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje:
Anna Grużewska
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (91) 449-60-44.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany planowanego terminu rozpoczęcia pracy,
 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu „Z własną firmą ku przyszłości”,
 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.


Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.