logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

Doradca zawodowy
czwartek, 16 sierpnia 2012

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

POSZUKUJE DORADCY ZAWODOWEGO do pracy w projekcie pt. Z własną firmą ku przyszłości

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od września do listopada 2012 roku dla IV edycji projektowych.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,

 • min. roczne doświadczenie zawodowe,

 • posiadanie stosownych uprawnień,

 • znajomość ,,Ramowych wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości
  w ramach działania 6.2”,

 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych z PO KL,

 • dyspozycyjność (także w weekendy).

 

 

Prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego, oferty cenowej oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia:

 • osobiście w Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie przy ul. Janickiego 31 pokój 110,

 • drogą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Kryterium wyboru:

50% - cena

50% - kwalifikacje

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2012 roku do godz. 12:00.

 

 

Szczegółowe informacje:

mgr Anna Grużewska,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (91) 449 60 44

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń projektowych budżetowych projektu „Z własną firmą ku przyszłości”.

 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia  warunków realizacji zamówienia.

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się
z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

 

Załącznik:

1. wzór oferty cenowej

 

Projekt „Z własną firmą ku przyszłości” realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 „wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-042/11-00