logo 03

 

cudzyslow 03Termin czwartej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do IV Edycji będą przyjmowane od 8 do 16 listopada 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla IV Edycji.
Termin może ulec przesunięciu.

 

cudzyslow 03Termin trzeciej rekrutacji

 

Formularze Rekrutacyjne do III Edycji będą przyjmowane od 4 do 12 października 2012 roku.

W zakładce "do pobrania" znajduje się Formularz Rekrutacyjny dla III Edycji.

 

KONKURS na stanowisko Asystenta Kierownika Projektu
czwartek, 06 lutego 2014

Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie OGŁASZA KONKURS na stanowisko Asystenta Kierownika Projektu w projekcie ,,Z WŁASNĄ FIRMĄ KU PRZYSZŁOŚCI”. Realizowanego w ramach PO KL 2007-2013
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Wymagania dotyczące stanowiska:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, zarządzanie);

 2. Minimum roczne doświadczenie na powyższym/podobnym stanowisku pracy przy projektach realizowanych w ramach PO KL z działania 6.2;

 3. Znajomość następujących dokumentów:

 • Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.

 • Ramowe Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim z dnia 7 czerwca 2011 roku.

 1. Umiejętność pracy w zespole.

 2. Organizacja pracy szkoleniowców, doradców.

 3. Planowanie spotkań projektowych, organizacyjno-informacyjnych.

 4. Doświadczenie w przeprowadzaniu wizyt monitorujących poprawność wydatkowania
  oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 5. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 6. Dyspozycyjność, elastyczne godziny pracy.

 7. Terminowość realizacji powierzonych zadań.

 8. Znajomość zasad konstruowania umów, ich aneksowania, oraz innych dokumentów na potrzeby projektu (protokoły wyboru, regulaminy, ankiety, zestawienia) zgodnie z zasadami PO KL dla działania 6.2.

 9. Znajomość procedur PZP oraz dokumentów wymaganych w ich przebiegu.

 10. Wiedza w zakresie pomocy publicznej (de minimis).

 

Do obowiązków Asystenta Kierownika Projektu m. in. będzie należeć:

 1. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji projektu.
 2. Uczestnictwo w procedurach PZP.
 3. Przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
 4. Przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu.
 5. Przygotowanie umów z BO oraz utrzymywanie stałego kontaktu z Beneficjentami Ostatecznymi.

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2014 r.

 

Prosimy o składanie CV oraz oferty cenowej:

 • osobiście w Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie, ul. Janickiego 31, pok. 110;

 • lub drogą elektroniczną na adres e –mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ofertę cenową należy skalkulować, jako oczekiwany przedział wynagrodzenia jednomiesięcznego netto.

 

Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona oferta lub najkorzystniejsza oferta będzie zawierać cenę przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację zlecenia.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.02.2014 roku do godziny 12:00

 

Szczegółowe informacje:

Anna Grużewska

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (91) 449-60-44.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany planowanego terminu rozpoczęcia pracy,

 • negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu „Z własną firmą ku przyszłości”,

 • po wyborze Wykonawcy, podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia  warunków realizacji zamówienia.

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.